Tarieven

Een exacte prijs is op afstand vaak lastig in te schatten. Zowel het bestrijden van een dierplaag als het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is maatwerk.

Gaat het om een onderhoudsklus? Dan kom ik graag vrijblijvend langs voor een offerte. Maar heeft u te maken met een (vermoedelijke) dierplaag? Dan zijn er kosten verbonden aan onze inspectie (zie tarievenlijst). Mocht u na deze inspectie overgaan tot bestrijding door ons bedrijf, dan krijgt u een deel van deze kosten terug.

Tarievenlijst

Wat kunt u verwachten bij een inspectie?
Aan de hand van uw informatie onderzoekt de bestrijdingstechnicus de ruimtes in uw woning of pand. Hij bekijkt de omstandigheden (zoals temperaturen en vocht), het eventuele schadebeeld, zoekt naar sporen en naar levende of dode exemplaren van het dier. Op basis deze informatie stelt de medewerker vast om welk dier het gaat. Maar maakt ook een inschatting van de omvang van de plaag. Tijdens de inspectie maakt hij foto’s en neemt monsters. Tot slot ontvangt u van RIBEO een inspectierapport en desgevraagd een offerte.

Toelichting tarievenlijst
Voor de bestrijding van wespen hanteert RIBEO een vaste prijs.

Heeft u last van wespen? Dan is het voor de bestrijding noodzakelijk dat u eerst het wespennest lokaliseert. Kijk goed naar de vliegbeweging van de wesp. Waar komt deze vandaan of waar gaat de wesp naartoe? Zodra u het nest heeft gevonden, kunt u contact met ons opnemen om het nest te laten bestrijden.

Wespennesten boven een werkhoogte van 5 meter plannen we in overleg in. Voor een veilige werksituatie is namelijk een steiger of hoogwerker nodig. De huur van deze materialen, inclusief het arbeidsloon voor plaatsing, komen bovenop de prijs van het bestrijden van de wesp.