Tarieven

Een exacte prijs is op afstand vaak lastig in te schatten. Zowel het bestrijden van ongedierte als het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is maatwerk.

Gaat het om een onderhoudsklus? Dan kom ik graag vrijblijvend langs voor een offerte. Maar heeft u te maken met een (vermoedelijke) dierplaag? Dan zijn er kosten verbonden aan mijn inspectie (zie tarievenlijst). Mocht u na deze inspectie overgaan tot bestrijding door RIBEO, dan krijgt u een deel van deze kosten terug.

Tarievenlijst

Wat kunt u verwachten bij een inspectie?
Aan de hand van uw informatie onderzoek ik als bestrijdingstechnicus de ruimtes in uw woning of pand. Ik bekijk de omstandigheden (zoals temperaturen en vocht), het eventuele schadebeeld, zoek naar sporen en naar levende of dode exemplaren van het dier. Op basis deze informatie stel ik vast om welk dier het gaat. Maar maakt ook een inschatting van de omvang van de plaag. Tijdens de inspectie maak ik foto’s en neem monsters. Tot slot ontvangt u van RIBEO een inspectierapport en desgevraagd een offerte voor de aanpak.