Werkwijze plaagdierbeheersing

Algemeen

RIBEO staat voor duurzaamheid als het gaat om het oplossen van uw plaagdierprobleem maar ook qua werkwijze. Wij hanteren een duurzame werkwijze aan de hand van Integrated Pest Management (IPM), wat inhoudt dat we eerst het probleem grondig bestuderen en vervolgens de meest geschikte methoden kiezen om het op te lossen. RIBEO richt zich bij het bestrijden op het te behalen doel. Hiervoor zetten wij het minst ingrijpende middel in.

Handboek Integrated Pestmanagement Knaagdieren (HIK)

Ratten en muizen zijn niet weg te denken uit de leefomgeving van de mens vanwege het feit dat zij worden aangetrokken door voedsel en wij dat  gemakkelijk beschikbaar maken. Chemisch bestrijden is dan ook slechts beperkt effectief aangezien een nieuwe populatie al snel de plaats inneemt van de bestreden populatie. Daarnaast kan chemisch bestrijden nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Het is dus van belang dat de bron van het probleem wordt aangepakt: waarom zitten de populaties er en hoe zijn ze er gekomen? RIBEO hanteert bij het bestrijden van ratten en muizen de werkwijze als voorgeschreven in het handboek “Integrated Pestmanagement Knaagdieren” (HIK). Dit handboek is vanaf januari 2023 de nieuwe standaard voor bedrijven die gecertificeerd zijn tot het gebruik van rodenticide. Voor een succesvol eindresultaat is samenwerking tussen u als klant, en ons als professionele bestrijders, van essentieel belang.  Gezamenlijk dragen wij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en monitoring van het beleid.  Het HIK zet middels een stappenplan uiteen welke maatregelen er wanneer en door wie genomen moeten worden. Zo wordt ook omschreven wanneer chemische bestrijdingsmiddelen ingezet mogen worden.

De meest recente en geldende certificatieschema IPM Knaagdierbeheersing wordt door RIBEO nageleefd. De personen die in opdracht van RIBEO uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van de beheersing van ratten- en muizenpopulaties hebben met goed gevolg een examen IPM Knaagdierbeheersing afgelegd waarin de kennis over de beheersing van ratten- en muizenpopulaties is getoetst.

Past een doelgerichte samenwerking op basis van duurzaamheid bij u? Dan bent u bij ons dus aan het juiste adres!